Çocuk & Ergen Psikolojisi

Çocuk ve ergen psikoterapileri ile problemlerinizi çözüyor ve çocuğunuzun problem çözme becerisini geliştiriyoruz.

Çalışma alanlarımız;

Çocuk psikolojisi: Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu, Öfke problemleri, Davranış bozuklukları, Tırnak yeme, Takıntılar, İnatçılık, Alt ıslatma, dışkı kaçırma, Kardeş kıskançlığı, Çalma davranışı, Masturbasyon, Cinsel Eğitim danışmanlığı, Tikler, Kaygı bozuklukları, Okul fobisi, Öz güven problemi, Korkular, Ayrılma kaygısı,Sınav kaygısı, Yas süreci, Boşanma dönemi problemleri, Gelişim ve zeka testleri uygulaması ve değerlendirmesi. 

Ergen Psikolojisi: İletişim problemleri, Arkadaşlık ilişkileri, Cinsel eğitim danışmanlığı, Öz güvensizlik, Kendini ifade edememe, Duygusal ilişkiler, Dikkat eksiklği ve hiperaktivite bozukluğu, Aile içi ilişikilerde sorumluluk alabilme, Kaygılar, Korkular Okul başarısı/ders çalışma/okulu bırakma isteği, Çalma, Sınav kaygısı, Bağımlılıklar ( internet, madde), Geleceğe karşı umutsuzluk, Depresyon, Öfke problemleri, Yas danışmanlığı, Sosyal fobi, Kariyer yönelimi, Aile içi ilişki problemleri.
Uzm. Psikolog Başak TANRIVERDİ

Evlilik Danışmanlığı

Çift terapisi evli olan ya da olmayan tüm çiftleri kapsayan, yaşadıkları problemle başa çıkmakta sorun yaşayan veya ilişkilerini geliştirmek isteyen çiftler için uygun bir terapi yöntemidir. Bir ilişkide problem olması o ilişkide sorun olduğu anlamına gelmemektedir. Önemli olan çiftlerin ilişkideki çatışmaları yönetebilmesi ve yeniden yapılandırmasıdır. İlişkilerdeki çatışmaları anlamak için çatışmaların kaynağını bulabilmek ve kişilerin ilişki içindeki kişisel dinamiklerini değerlendirmek gerekmektedir. Çift terapistleri çiftlere sorunlarını çözerken duygularını kontrol altına almayı, sakin kalmayı ve sağlıklı iletişim kurmanın yollarını öğretirler. Eşler, ihtiyaçlarını daha açık şekilde dile getirmeleri konusunda teşvik edilirler. İlişki Sorunları, Çatışmalar, Evlilik Korkuları, Evlilik sorunları, Evlilikte Uyum ve Doyum Sorunları gibi konular kişilerin yaşadıkları ailesel ve çevresel bağlamda ele alınmaktadır. Kişilerin ilişki içinde birbirlerini daha iyi tanımaları, yaşadıkları sorunları ya da çatışmaları ve kaynağını fark etmeleri, yaşadıkları çatışmalarla baş etme becerileri kazanmaları, oluşan ya da oluşacak yeni çevresel ve sosyal koşullara uyum sağlayabilmeleri ve en önemlisi tüm bunlarla baş ederken daha sağlıklı iletişim kurabildikleri bir zemin hazırlayabilmek hedeflenmektedir.
Uzm. Psikolog Seda Bircan

Yetişkin Psikolojisi

Bireysel görüşmelerde, sorunun; kişinin kendi bireysel dinamiklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Kişinin ilişkisel, ailesel ve çevresel yaşantıları o kişinin bireysel dinamiğini oluşturmaktadır. Böylece kişinin yaşadığı sorunsal çok yönlü olarak ele alınmaktadır. Bireysel danışmanlık; kişinin kendi iç dünyasına yaptığı bir yolculuğa benzemektedir. Kişinin kendi hayatına ve sorunlarına farklı pencerelerden bakabilmesi ve aynı zamanda yaşadığı sorunların kaynağının farkına varabilme ve zamanla bu sorunlarla baş edebilme becerisi kazanması hedeflenmektedir. Kişinin, terapi sürecinde geliştirmekte olduğu kişisel beceriler, hayatının kontrolünü eline almaya hazır hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Bu gelişim ve değişim terapinin sonlanabileceğine işaret etmektedir. Böylece kişi iç dünyasıyla dış dünya arasındaki bağlantıyı daha sağlıklı bir çerçevede yürütebilecektir. Depresyon; Majör Depresyon, Mevsimsel Depresyon, Distimi ve Post-Partum Depresyon (Doğum Sonrası Depresyon), Kaygı Bozuklukları; Panik Bozukluk, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Sosyal Fobi, Fobiler, Performans Kaygısı, İletişim Sorunları, Obsesif-Kompülsif Bozukluk, Kişilik Bozuklukları, Dürtü Kontrol Bozukluğu, Alkol ve Madde Kullanımı, Uyku Bozuklukları
Uzm. Psikolog Seda Bircan